RECIRKULAČNÍ SYSTÉMY

Rybochovné recirkulační jednotky - Intenzivní chovy ryb 

Chov ryb v RAS 

RAS neboli recirkulační akvakulturní systém, je jen nutným pokrokem v intenzivním chovu ryb.  V dnešní době, kdy se potýkáme se soustavným nedostatkem vody, a nadměrným množstvím vypouštěného odpadu do recipientu jsou RAS systémy v mnoha ohledech řešením. Mezi největší přednosti patří nízká spotřeba vody, absence predátorů a vysoká intenzifikace práce ve spojení s rychlým růstem ryb.

Koncept našich RAS

RECIRKULAČNÍ RYBOCHOVNÁ JEDNOTKA

Námi vyvinuté recirkulační rybochovné jednotky jsou jedinečné svou konstrukcí, technickými parametry, kompaktností, vysokým produkčním potenciálem, výkonem a vysokou zoohygienickou bezpečností. 

Recirkulační rybochovné jednotky vyrábíme ve dvou základních provedeních - 1100l pro produkci násadových ryb, 2400l pro produkci tržních ryb do tržní velikosti zpravidla cca 1-10kg. 

Konstrukce filtračních jednotek zajišťuje vysoký výkon, má vždy dostatečnou výpočty i testy doloženou filtrační kapacitu a je nenáročná na údržbu. Energetické vstupy jsou přijatelné v poměru k výkonu sestavy.

Před umístěním našich RAS není zpravidla třeba provádět složité stavební úpravy. Stačí pouze vhodný podklad a přípojky k přívodu vody a odvodu vody, elektřiny, kyslíkové lahve/svazky.

Recirkulační rybochovné jednotky obsahují veškerou technologii pro provoz od odchovného prostoru, konstrukce, 7 stupňové filtrace, po oxygenační jednotku.

RAS VYRÁBÍME OD POČÁTKU AŽ DO KONCE V TUZEMSKU, RUČÍME TEDY ZA VYSOKOU PRECIZNOST A KVALITU!!  

Fakta o recirkulačních systémech

Klady

 1. Nejdůležitější výhodou je úspora množství vody až 99% při srovnání s chovem ryb v průtočných odchovnách
 2. Vysoká produkce ryb na malé zastavěné ploše
 3. Neustálá a 100%ní kontrola obsádky
 4. Vysoká intenzifikace práce
 5. Možnost optimalizace podmínek při chovu daného druhu - řízení teploty, nasycení vody kyslíkem kontrola krmných dávek.
 6. Snadný výlov
 7. Při dodržování zoohygienických postupů, nehrozí zavlečení patogenů do chovu
 8. Bez rizika vzniklých škod vlivem predátorů
 9. Kontrolované odpadové hospodářství
 10. Celoroční produkce ryb bez závislosti na počasí
 11. Není nutnost opatření stavebního povolení
 12. Možnost spolufinancování z OP rybářství opatření 2.4. (50%).

Zápory

 1. Energetické vstupy - elektřina, teplo, kyslík
 2. Proškolená obsluha rybochovného objektu
 3. Potřeba dodržování vysoké hygieny prostředí

Recirkulační rybochovné jednotky - menší RRJ 1100 a větší RRJ 2400

Popis sestav


RRJ 1100

Technické parametry - Objem celkový 1100l (objem odchovný 550l)

šxvxv = 1300x 1800x1100, suchá hmotnost vč. všech komponentů 58kg

Příkon el. celkový = 72W. tj 1,72kW denně, 628kW ročně

Spotřeba vody při obměně 1% denně - 11l/den

Komponenty :

Šasí odchovné i filtrační nádrže se spádovaným dnem, odkalovací ventily, přítok i odtok jištěn nerezovými mřížkami, štěrbinový samočistící filtr/ vortex, čerpadlová šachta, mechanický akvacitový dosazovací filtr, ponořený biofiltr patřičné kapacity s provzdušňováním, kyslíkový průtokoměr pro přesné dávkování kyslíku, vysoce účinný mikroporézní O2 rozptylovač, kyslíkové rozvody vč tlakové přípojky na O2 lahev, vzduchové rozvody vč. dmychadla, stolek na umístění komponentů, sdružená el přípojka na 230V vč. ochrany proti stříkající vodě, UV lampa pro eliminaci patogenů, vodní ponorné čerpadlo, jištění maximální hladiny.

Cena v CZK - nabídku Vám zašleme na mail, neboť se v dnešní době cena komponent neustále mění.

RRJ 2400

Technické parametry - Objem celkový 2,400l (objem odchovný 1700l)

šxvxv = 2000x 2500x1300, hmotnost bez vody vč. všech komponentů 72kg

Příkon el celkový = 125W. tj 3kW denně, 1095kW ročně

Spotřeba vody při obměně 3% denně - 72l/den

Komponenty :

Šasí odchovné i filtrační nádrže se spádovaným dnem, odkalovací ventily, přítok i odtok jištěn nerezovými mřížkami, štěrbinový samočistící filtr, čerpadlová šachta, mechanický akvacitový dosazovací filtr, ponořený biofiltr patřičné kapacity s provzdušňováním, kyslíkový průtokoměr pro přesné dávkování kyslíku, vysoce účinný mikroporézní O2 rozptylovač, kyslíkové rozvody vč. tlakové přípojky na O2 lahev, vzduchové rozvody vč. dmychadla, stolek na umístění komponentů, sdružená el přípojka na 230V vč. ochrany proti stříkající vodě, UV lampa pro eliminaci patogenů, vodní ponorné čerpadlo, jištění maximální hladiny.

Cena v CZK: nabídku Vám zašleme na mail, neboť se v dnešní době cena komponent neustále mění.


Produkční potenciál RAS

Druh ryby                  Optimální °C        Nasycení O2 mg/l       Krmný koef.         Obs. kg/m3

Keříčkovec červenolemý                26-30                                           4-8                                           1                             100-400
Sumec velký                                    25-30                                          7-15                                         0,9                          50-200
Tlamoun nilský                                24-28                                           4-8                                          1,2                           40-200
Pstruh/siven                                     12-16                                            10-15                                        0,9                         40-120
Jeseteři                                            20-24                                           8-12                                          1                            50-150
Candát/okoun                                  20-23                                           9-14                                         1,2                            40-80